GDPR

 Ochrana osobních údajů GDPR, tyto změny se provádí s ohledem na účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Informace od kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném a účinném znění s účinnosí od 25.5.2018. Kupující dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravců zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží zakoupeného kupujícím a svým obchodním partnerům, a to pouze k obstarání zboží požadovaného kupujícím. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Změna uložených osobních dat je možná po přihlášení Kupujícího do „zákaznické sekce“ nebo na základě telefonického nebo emailového vyžádání kupujícího u prodávajícího. Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu na top.kosmetik@volny.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.
Načítám, prosím vydržte...

Používáním našeho webu souhlasíte s používáním cookies ve vašem prohlížeči. Více informací

Souhlasím